Ch. Multi Sel. WuWuWulffen Romani
Ch. Sel. BenBen Boogie-Man Romani

NEWS : 25.02.2019 Aktuelles
25.02.2019 aktualisiert D
eckung BenBen


Ch. Multi Sel. WuWuWulffen Romani

Ch. Sel. BenBen Boogie-Man Romani

Ch. Multi Sel. WuWuWulffen Romani

(Int. Ch. Vuvuvumipiacitu de'Pittavini x Ch. Mariol Romani)

*07.07.2011

HD-A/De , CSNB-frei ,

eU ohne Befund, heterozygot noir,

66,5 cm , Brustumfang 83 cm,
Kopfumfang 51 cm 

(Schädellänge 14,5cm, Fanglänge 12cm)

Zur Zucht zugelassen beim BCD seit 20.07.2013

Ch. Sel. BenBen Boogie-Man Romani

(Int. Ch. Cognac Vesely dvor x Ch. Tiya-Liy Romani)

*08.05.2015

HD-A/De , CSNB-frei ,
eU ohne Befund,
67 cm,
Brustumfang 82 cm,
Kopfumfang 52 cm
(Schädellänge 15cm, Fanglänge 12cm)

Seit 29.04.2017 voll zur Zucht zugelassen
beim BCD
Herzlich willkommen

und viel Spass beim Lesen